เมนูหลัก

พิมพ์​บัตรประจำตัวผู้เข้าสรรหากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Call Center027-845879

ในช่วงเวลาทุกวัน เวลา 8.00 -17.00 น.

Email: [email protected]

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 11 หรือ เวอร์ชั่นสูงกว่า

Last update: 21/02/2564