พิมพ์ใบสมัคร


*กรณี "ไม่พบข้อมูล" อาจเกิดจากกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ให้ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ซ้ำใหม่อีกครั้ง*

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Call Center027-845879

ในช่วงเวลาทุกวัน เวลา 8.00 -17.00 น.

Email: [email protected]

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 11 หรือ เวอร์ชั่นสูงกว่า

Last update: 17/01/2565