แจ้งเบาะแสการทุจริต


โครงการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2564

ที่อยู่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

Id ilne.

Dlalocalapp2564


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Call Center027-845879

ในช่วงเวลาทุกวัน เวลา 8.00 -17.00 น.

Email: [email protected]

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 11 หรือ เวอร์ชั่นสูงกว่า

Last update: 17/01/2565